вход, регистрирай се

Книга за Хюго и Юсефин


от Мария Грипе

Въведени са общо 3 книги от този автор.
Потребители прочели тази книга (1): NeDa

Това заглавие е на български.
Заглавието и на други езици:Цитати от книгата: (3)

  
... после, както обикновено, да го попита сок ли иска, или шоколад ...
Ако Хюго каже сок, Юсефин ще пие шоколад. Но ако той поиска шоколад, тя ще предпочете сок, за да не издаде колко ѝ е липсвал. Иначе ѝ се ще да пие каквото си избере той, но не бива да показва чувствата си. Дори и пред самата себе си.
ПРУГРАМА За УТСЛАБВАнЕ нА ЮсЕФиН И КариН

1. 9 САНДВича НА ДеН. НЕ ДеСет
2. ТРИ ПОРЦиИ НА УБЯт
3. ДИетА 1 МеСеЦ
4. Ф НАЧАЛУтУ НА ЛЯтУтУ МОЖеМ ДА ЯДеМ По 5 ПоРЦии НА УБЯт
5. НиКАКВА УВеСеНА КАША НА ЗАКУСКА. АКО НиКОЙ Не ГлеДА, МОЖеМ ДА иЗЯдеМ НЯКОЛКО ФиЛии С МАСЛО
Юсефин не беше чак толкова наивна, та да очаква учителката ѝ да бъде досущ като онази учителка. Но все пак смяташе, че знае как трябва да изглежда една истинска учителка. Със сигурност не като Ингрид Сунд.
Тя не биваше да е нито дебела, нито руса. В списанието пишеше пределно ясно: "гарвановочерните ѝ коси лъщяха като коприна".
А косите на Ингрид Сунд приличаха на четка, а очите ѝ - на малки, плитки светлосини локви. От една истинска учителка се очаква да има очи като от разказа в списанието. Юсефин никога нямаше да забрави описанието: "Очите ѝ бяха дълбоки като кладенци, черни и загадъчни." Странно защо само Юсефин забеляза, че малките кръгли очи на Ингрид Сунд са изцяло лишени от загадъчност.
» Добави цитат