вход, регистрирай се

Цитати на Динев

Общо 5 цитата от 4 заглавия.

Не е нужно човек да е много умен, за да е добър. Дори ми се струва, че е точно обратното. Вземи някой много умен и ще видиш, че едва ли е добър.
“Онова, което наричаш свой дух или душа, е твоето съзнание. Онова, което наричаш своя ‘свободна воля’, е свободата на ума ти да мисли или не. Това е единствената воля, която имаш, твоята единствена свобода, изборът, който контролира всички останали избори, които правиш, и така предопределя живота и личността ти.”
из Атлас изправи рамене от Айн Ранд
от Динев, 26.01.13 в 0:42, Рейтинг: 1
''Наблюдаваше неканената поява на болката със студено любопитство на страничен наблюдател. Казваше си: гледай ти, ето я отново. Изчакваше я колко дълго ще трае. Изпитваше странно, жестоко удоволствие да наблюдава битката си с нея. Дори понякога забравяше, че тя е собственото му страдание. Усмихваше се презрително, без да осъзнава, че се смее на собствената си агония. Тези мигове бяха редки, но когато настъпваха, той се чувстваше също както в кариерата: трябва да разбива гранита, да насочва острието и да руши в себе си онова, което продължава да моли за милост.''
из Изворът от Айн Ранд
от Динев, 26.01.13 в 0:39, Рейтинг: 0
„ Мразеше градските улици. Лицата на хората, минаващи край нея, изразяваха страх- страхът беше техен общ знаменател, страх от самите себе си, страх от всички и страх от другия, страх, заради който бяха готови да унищожат всичко свято за отделния човек. Не бе в състояние да определи естеството или причината на този страх, но винаги го бе усещала. Отдала се беше, чиста и свободна, на една-единствена страст - да не се докосва до нищо. Харесваше и да се разминава с хората по улиците, харесваше и безсилието на омразата им, защото не можеха с нищо да я наранят.”
из Изворът от Айн Ранд
от Динев, 26.01.13 в 0:38, Рейтинг: 2
"Мъжът винаги ще бъде привличан от жената,която отразява най-дълбоката му визия за него самия,жената,чието отдаване ще му позволи да изпита чувство за самоуважение.Мъжът,който е гордо уверен в собствената си стойност,би искал най-възвишения тип жена,достъпна за него,жената,на която се възхищава-най-силното,най-трудното завоевание,защото усещането за постижение може да получи само от притежаването на героиня,а не на празноглава уличница.Той не се стреми да придобие стойност,той се стреми да я изрази.Няма конфликт между стандартите на ума и желанията на тялото му."
из За новия интелектуалец от Айн Ранд
от Динев, 26.01.13 в 0:36, Рейтинг: 0