вход, регистрирай се

Идеалният мъж


от Оскар Уайлд

Въведени са общо 16 книги от този автор.
Потребители прочели тази книга (6): gergan75, landonova, piramida, Lilith, Coraline, Спасова
В момента четат тази книга (2): haidukpikaso, daqna.avramova
Смятат да я прочетат (7): animalita, Петя Анастасова, blue_mushroom, G92, assinka, monikazhe, bybson

Това заглавие е на български.
Заглавието и на други езици:Цитати от книгата: (10)

   покажи всички
Лорд Горинг: Радвам се, че се обадихте. Ще ви дам един добър съвет.
Мисис Чивли: По-добре недейте! На една жена не трябва да се дава нещо, което тя не може да носи вечер.
"Ако ние мъжете, се женехме за жени, каквито наистина заслужаваме ,щяхме доста да страдаме."
"Да слушаш - това е много опасно: може да те убедят. А човек, който позволява да бъде убеден с разумни доводи, е много неразумно същество."
"Л о р д Г о р и н г
Снощи тя имаше твърде много руж на страните си и твърде малко дрехи по себе си. При жените това винаги е признак на отчаяние."
" Л о р д Г о р и н г
Но всеки има слабо място. У всеки от нас има някъде пукнатинка..."
"С ъ р Р о б ъ р т Ч и л т ъ р н
... Нима ти наистина си мислиш, Артър, че слабите хора се поддават на изкушение? Уверявам те, има такива страшни изкушения, на които, за да се предадеш, се изисква сила, сила и смелост."
"М и с и з Ч и в л и
Дори вие не сте достатъчно богат, сър Робърт, за да откупите обратно миналото си. И никой човек не е."
"М и с и з М а р ч м ъ н т
Оливия, изпитвам някаква особена слабост. Струва ми се, че трябва да хапна нещо. Да, сигурна съм, че трябва да се подкрепя с нещо.
Л е й д и Б а з и л д ъ н
А аз направо умирам от глад, Маргърет!
.......
В и к о н т д ь о Н а н я к
Ще ми направите ли честта да ви заведа до масата със закуски, контесо?
Л е й д и Б а з и л д ъ н (хладно)
Аз никога не се храня по това време, благодаря ви, виконте. (Виконтът се кани да се оттегли. Като вижда това, лейди Базилдън става и го хваща под ръка.) Но с удоволствие ще ви придружа.
.......
М и с т ъ р М о н т ф ъ р д
Желаете ли да хапнете нещо, мисиз Марчмънт.
М и с и з М а р ч м ъ н т (с безразличен тон)
Благодаря ви, мистър Монтфърд, но аз никога не вечерям. (Става и бързо го хваща под ръка). Но ще дойда с вас и ще ви гледам."
"М е й б ъ л Ч и л т ъ р н
Непрекъснато ми изтъквате недостатъците си, лорд Горинг.
Л о р д Г о р и н г
Досега съм ви открил едва половината, Мис Мейбъл.
М е й б ъ л Ч и л т ъ р н
И останалите ли са толкова лоши?
Л о р д Г о р и н г
Ужасни са. Когато си помисля за тях нощем, веднага заспивам."
» Добави цитат