вход, регистрирай се

Историята на Санат Кумара. Обучение на Планетарен логос


от Джуал Кхул

Въведени са общо 1 книги от този автор.
Потребители прочели тази книга (1): niko1957

Това заглавие е на български.
Заглавието и на други езици:Цитати от книгата: (10)

   покажи всички
Аз също съм свързан с всеки един от вас. Винаги съм на ваше разположение. Ако поискаш, можеш да ме повикаш по всяко време и аз ще се отзова. Всъщност, винаги съм тук, винаги съм бил част от теб, защото ние заедно пътуваме на нашата Земя. Запомни, това, което трябва да научиш сега на Земята, е, че всички можем да живеем в мир и хармония, да чувстваме и съответно да се доверяваме на другите, без да ги осъждаме или да търсим как да ги лишим от сила.
Когато съществата на Земята изградят Новата епоха, действително златната ера, всеки ще има възможността да преживее притчата на Христос „Обичаи Този до теб така, както Обичаш Себе си!" Ние всички съжителстваме заедно на тази прекрасна планета, Земята!
Пожелавам ти моята любов да израства в теб и ти благодаря за това, че прочете моята история.
Любов, Санат Кумара
Надявам се, че с тази история, която ви разказах, ще се осъществи по-голяма близост между нас. След като ме приемеш такъв, какъвто съм, ти не отхвърляш доверието към своя личен Бог или в същества като Исус Христос. Всички ние на духовно ниво работим заедно и Христос беше поел голямата отговорност на Земята да помогне на хората да приемат връзката си с Бог-Твореца и да приемат също, че Единното в края на краищата има лична връзка с всеки един!
Завършихме нашата мисия. Поставихме началото на нов път за еволюция на планетата. Разбрах, че тя също се обучава по програмата за планетарен логос. Така открих партньор, с който имаме близки цели и паралелни пътища. Ние няма да прекъснем нашата връзка. Ние сме във вечната любов. Изградихме ново съществуване на всички нива, за планетата, за себе си и за целия План. Така този План винаги ни издига едно стъпало по-горе. Това, което ние всички трябва да направим, е да се отдадем на това ново начало.
- Понякога чрез нашата любов и нашите поети ангажименти ние се раждаме на ново ниво. Това раждане може да стане само чрез обединяване на всички стари илюзии или незавършености в нивата на разбирането. Затова ти трябва да интегрираш себе си в многото нива на Единното, така че всички стари остатъци на желания, нужди и принуди да бъдат освободени от теб до пълното постигане на целите ти като планетарен логос. Не е ли прекрасно, че ние имаме възможността да направим това освобождаване заедно? Дойдохме тук, за да помогнем на тази планета да изгради ново съществуване за себе си и да достигне по-велико разбиране чрез нас, но вече обединени. Разбра ли любовта по-пълно сега?
Погледнах я в очите и казах:
- Да, разбрах. Знам, че това ни дава способността да се свързваме с другите, които символизират онази част от мен, която буквално е Единното.
Любовта дава възможност на всички илюзии да бъдат освободени.
Започвах да откривам кой бях всъщност. Седнах и медитирах в Единното. Казах:
- Това е трудна задача.
Получих потвърждение в отговор. Казах:
- Разбираш ли?
Отново имаше потвърждение.- Твърде трудно е, не мога да го направя!
Имаше просто потвърждение и аз започнах да разбирам, че Единното не разпознава трудностите, не утвърждава отрицателния отговор. Друг отговор Освен интеграция няма.
Разбрах, че зависеше от мен да създам отвореност в тази моя планетарна задача. От мен зависеше да комуникирам, докато не се случеше промяна. Също открих, че ще съм на това ниво, докато не завърша задачата, за която съм дошъл. Знаех, че комуникацията е връзката, която трябваше да направя възможна.
Той продължи:
- За теб следващата стъпка е да приемеш техните собствени илюзии. Да приемеш, че те са направили избора да задържат собствените си илюзии за известно време, но ти НЕ БИВА да допуснеш да бъдеш въвлечен в тях. ВЗЕМИ РЕШЕНИЕТО ДА ПРЕЖИВЯВАШ САМО ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СЪРЦЕТО в ТВОЯ СОБСТВЕН ЖИВОТ! Ти си готов за това. Ти откри своята вътрешна истина. Сега допусни тя да се изрази на външните планове. Не разпилявай своята божествена сила за тези, които все още живеят в илюзията. Вземи решението да отдадеш своята собствена сила на твоята собствена вътрешна истина и по този начин ще можеш да служиш на себе си и на другите от нивото на Единното. Когато действително стоиш в своята собствена истина, цялата твоя божествена територия ще ти бъде върната точно както на краля бе върнато кралството.
Аз видях, че те наистина бяха същества от светлина, но хванати в примката на старите илюзии. Те ги носеха КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ НА позитивните качества на сърцето. Не е чудно, че в тях присъстваше разочарованието. Никак не е чудно, че бяха толкова гневни. Не можеха да почувстват качества като любов, истинност и състрадание, докато старите илюзии не бъдат освободени. в настоящето те все още вярват, че се нуждаят от тях. Все още приемат илюзиите за истина. Аз виждах, че те ще ги задържат дотогава, докато гледат на тях като на реалност.
След всичко това моят водач ми каза:
- Сега погледни чрез цветовете тези хора, които те биха.
Направих това, което той ми каза, и видях хората, които ме бяха малтретирали, но сега гледах на тях през всичките тези качества на сърцето. Можех да усетя страха им от мен, защото за тях аз бях различен, видях тяхната несигурност, страха им от поражение, техните разочарования. Можах да почувствам всичко това във вихрушката от цветове. Но и СЪЩО ТАКА МОЖЕХ ДА КАЖА, ЧЕ ТЕЗИ СТРАХОВЕ НЕ БЯХА РЕАЛНИ. Хората бяха вече толкова изтощени от тези емоции, но въпреки всичко не знаеха, че това е една илюзия, задържана в самите тях. Това се дължеше на неспособността им да видят реалността. Страховете и другите емоции нямат жар, нямат блясък, те не са част от светлината, която озарява тези мъже.
Казвам се Санат Кумара. Ти и аз имаме много общо. Заедно с още много, много други Души ние сътворихме Земята. Помня как достигнах до тази точка и приех да участвам с теб и как стигнах до това да бъда тук. Може би в разказа ще видиш своето собствено минало или бъдеще, защото ние не се различаваме - ти и аз.
Аз, Вивамус, който от скоро съм на Земята, бих искал да ти разкажа историята на едно велико същество, как Земята е дала възможност на великото същество на име Санат Кумара, Планетарния логос на тази планета, да „премине през велики прелести", през мъдростта и старанието. в тази книга е описана неговата история. Нека видим заедно как той е станал Планетарен логос, администратор на Земята или по-точно нейният президент.
» Добави цитат