вход, регистрирай се

Магистърът на разсеяните науки


от Владимир Льовшин

Въведени са общо 2 книги от този автор.
Потребители прочели тази книга (1): NeDa

Това заглавие е на български.
Заглавието и на други езици:Цитати от книгата: (5)

   покажи всички
Що се отнася до седемнадесетоъгълника и уравнението, написано на плочата, това е едно от забележителните открития на Гаус. Бил е само на деветнадесет години, когато е решил задачата, с която цели две хилядолетия са си блъскали главите много велики математици на света. Той построил правилен седемнадесетоъгълник с помощта само на пергел и линийка и така решил уравнението ... Впрочем и това уравнение, и кръгът с вписания в него седемнадесетоъгълник са изсечени на надгробния паметник на Гаус в съответствие със завещанието му.
... по Беринговия пролив минава границата, т.е. линията на смяна на датите.
Египетски триъгълник наричат триъгълника със страни 3, 4 и 5 ... Това е единственият правоъглен триъгълник, страните на който са равни на три последователни цели числа.
- Но какво общо има тук Питагор? - запита пак Нуличката.
- Това, че този триъгълник, както впрочем и всички правоъгълни триъгълници, се подчиняват на питагоровото правило ...
...по-малката отсечка Аm се отнася към по-голямата mD, както тази по-голямата се отнася към цялата страна AD.
Аm:mD=mD:AD
... т.е. по-голямата отсечка е средногеометрично между цялата страна и нейната по-малка част.
Питагор и последвателите му наричали това деление златно деление или златно сечение.
- Тази пропорция се нарича още и божествена - добави Олег.
- Тъкмо това и исках да кажа. Древните широко са използвали божествената пропорция в изкуството. Те проверявали с нея красотата на човешкото тяло ... На златното сечение съответстват и пропорциите на гръцките знания.
Както вече знаете, когато се развълнувам, започвам да повдигам цели числа на някакви степени. Това ме успокоява.
» Добави цитат