вход, регистрирай се

Исак Паси

Въведени са общо 2 книги от този автор;
в списъка на 1 потребители;
Книги на български: Метафората, Смешното

Това име (псевдоним) на автора е на български.
Автора и на други езици:


Исак Соломон Паси (1928-2010) е български философ, изкуствовед и културолог от еврейски произход.Завършва право в Юридическия факултет на Софийския държавен университет през 1950 г. Става асистент в катедрата по „Марксизъм-ленинизъм“ (1952 – 1959) към Философския факултет на СУ. През 1971 г., на 43-годишна възраст, той вече е професор по естетика, доктор на науките. Изследванията му се простират в областта на историята на естетиката, естетиката, историята на западноевропейската литература. Умира на 13 август 2010 г. в София.
Версия от 2021-11-19 02:43:03 (Актуална)