вход, регистрирай се

Цитати

Въведени са общо 10781 цитата от 2670 заглавия.

Да караш колело, да обичаш и да се усмихваш. Според доня Мару това бяха най-важните неща, които си заслужава да правиш между раждането и смъртта.
Батшеба обичаше Трой така, както обича уверената в себе си жена, когато загуби увереността си. Когато една жена със силен характер безразсъдно се отрича от своята сила, тя става по-безпомощна и от най-слабата жена, която няма от какво да се отрича.
Баналност

Дните вървят.
Застъпват се сезоните.
Окръгля се светът необратимо.
Смъртта е тихото изчезване на хората,
които помнят детското ти име.
из Милост към езика от Боряна Кацарска
от NeDa, 22.03.23 в 14:44, Рейтинг: 0
Тогава

Тогава ще си сложа шапката,
ще се сбогувам-сбогом с котката
и ще изляза да те търся.
А пътя бил посипан с тръни -
и ще се върна за обувките,
ще хвърля на леглото шапката,
ще се ръкувам-здрасти с котката.
А цялото небе до тебе
било разхвърляно на облаци -
и ще се върна за палтото,
ще се ръкувам-здрасти с котката.

Но думите ще съм забравил,
които трябва да ти кажа,
а те не чакат зад вратата,
не ги протяга окачалката.
Тогава
ще
си
махна
шапката
и
котката
ще
сложа
е
нея.
из Навярно вечно от Биньо Иванов
от NeDa, 21.03.23 в 7:54, Рейтинг: 0
бе близко,
сякаш в кладенец, но топло,
пердето трепкаше като в гора.
С прозявка
бръмбарчето се събуди
и тръгна по най-пъстрото парцалче.

из "Веднъж"
из Навярно вечно от Биньо Иванов
от NeDa, 21.03.23 в 7:51, Рейтинг: 0
Камбана
Да се намери нещо -
да я спре;

да се протегне нещо -
да я блъсне...
из Навярно вечно от Биньо Иванов
от NeDa, 21.03.23 в 7:46, Рейтинг: 0
Аз съм повече отколкото изглеждам, цялата сила и енергия на света са скрити в мен!
Изпитанията са диамантен прах, с който небесата шлифоват своите скъпоценности.
Жестокостта на непознатите обикновено не е в състояние да ме разстрои, но добротата на непознатите е странно съкрушително.
И в най-дълбокия отчаян мрак,
изгубена, душата ще се сети,
че някога родена с огнен знак,
тя притежава силата да свети!
Всичко отминава. Умният Човек знае това от самото начало и за нищо на съжалява.
Добре! СЪгласен! Хайде! Бъди тогаз готов
да чуеш колко струва сегашната любов.
За четири стотинки намират се сърцата!
Дай тука две монетки да пуснем в автомата!
из Когато розите... от Валери Петров
от NeDa, 14.02.23 в 7:25, Рейтинг: 0
- То лоши люде няма. Людете на се делят на лоши и добри, а на такива дето небето им е ниско, и на такива, дето небето им е високо. Кога небето ти е ниско, усещаш оттам любов връз тебе да прииде и тая любов ще остане и на други да даруваш. Тогава живението ти не е за умиране, а за учене. Кога пък небето ти е високо и далечно, като самин вълк си-все гладен и плашлив.
из Възлюбените от Боян Йорданов
от djifka, 12.02.23 в 7:56, Рейтинг: 0
...някои са слабо прости, други са силно прости, а трети па са ептен прости
из Възлюбените от Боян Йорданов
от djifka, 11.02.23 в 12:01, Рейтинг: 1
– Ми да, те и книгите са като людете дето са ги писали. И ако нейде прочетеш в книга человешка, че само в нея е написана истината на истините, бягай, хвърли я, не я чети! Тая книга за добро не е стъкмявана.
Добрата книга – книгата дето с обич ти дума – те кара да мислиш и да питаш. Человешката истина, Велко, се менява както сезоните годишни се меняват. Едно е сега истина, утре пък друго излезе. Всеки в нещо си
вярва спроти неговия си бой, ама колко и голям да е – все е един человешки бой. Затова питай, Велко. Има за толкова неща да се попита, додето сме на тоя свет. Ние сме създадени въпроси да задаваме, а не да знаем. Свобода е да питаш, да знаеш е робство. Защо малко знаеш и грешно знаеш, а се към това привързваш като с букаи.
из Възлюбените от Боян Йорданов
от djifka, 11.02.23 в 11:59, Рейтинг: 0
В сърцето си като иконостас съм скътал образа на мама...
Димчо Дебелянов
из Огън и мъгла от Любен Петков
от NeDa, 05.02.23 в 17:19, Рейтинг: 0
Моето детство беше наистина неповторимо и вълшебно, с благородна майка, с баща, с грижовни двама братя, по-големи от мен, с незаменими приятели, към които се връщах в най-тежките си мигове; връщам се и сега. Израснах на воля, без уроци по пиано и английски. Израснах редом със селските магарета и кучета, в бистрите вирове в горното течение на Ропотамо, в странджанската гора...
- А книжките на приказниците?
- Четях от ежедневието, какро се казва, сред селските говеда, слушах приказките на майка, на леля Йова и баба Злата, песните на баща ми,
- Грамотни ли бяха родителите ви?
- Изключително...
из Огън и мъгла от Любен Петков
от NeDa, 05.02.23 в 17:18, Рейтинг: 0
"Това сигурно е най-голямата трагедия на един човек. Да не е бил обичан, а той самият да не е обичал никого...Да не знае каква е тая работа любовта. Най-голямата и в същото време най-скъпата трагедия. На моето погребение сигурно най - много некой гълъб да долети!"
из Мамник от Васил Попов - Ерове
от djifka, 05.02.23 в 12:07, Рейтинг: 1
Щадете се, прощавайте си, утешавайте се - ето цялата наука на любовта.
...
Деца мои, бъдете щастливи, пазете вашето щастие, хубаво го пазете.
из Пчелица от Анатол Франс
от NeDa, 01.02.23 в 20:59, Рейтинг: 0
Хората изграждат доверие помежду си, Еван. Така функционират взаимоотношенията. Или поне такива са истинските взаимоотношения.
из Сирак Х от Грег Хъруиц
от djifka, 31.01.23 в 7:16, Рейтинг: 0
В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо.
"-Ех, колко е хубаво да се живее!-провикна се Пипи и протегна краката си,докъдето можеха да стигнат."
Интересуват се как си прекарвам времето. Казвам им, че понякога просто седя и мисля. Но не им казвам за какво. Карам ги да си блъскат главите. Казвам им, че понякога ми е приятно да вдигна глава, ей така, и да ловя дъждовните капки с езика си.
...Но красотата, истинската красота свършва там, където започва интелигентността. Интелектът сам по себе си е вече едно допълнение и затова нарушава хармонията на всяко лице. Започне ли да мисли човек, лицето му веднага се превръща само в нос или само в чело, или в някаква друга подобна уродливост. Вземи изтъкнатите представители на която щеш хуманитарна наука. Колко са противни...
"Има време за всяко нещо. Да. Време за събаряне и време за градене. Да. Време за мълчание и време за говорене."
"... ние не можем да понасяме у хората недостатъците, които притежаваме сами."
Коровиев и Азазело бяха свалили фраковете до масата, редом с тях седеше, разбира се, и котаракът, който не беше пожелал да се раздели с папийонката си, въпреки че тя се беше превърнала направо в мръсна дрипа. Маргарита с олюляване отиде до масата и се опря на нея. Воланд пак й направи знак да се приближи и да седне до него.
— Е, много ли ви измъчихме? — попита Воланд.
— О, не, месир — отвърна, но едва чуто Маргарита.
— Ноблес оближ — обади се котаракът и наля на Маргарита някаква прозрачна течност във винена чаша.
— Водка ли е? — попита тихо Маргарита.
Котаракът подскочи на стола от обида.
— Но моля ви, кралице — изхриптя той, — как бих си позволил да налея на една дама водка? Това е чист спирт!
"-Все още съм луда. Толкова е приятно под дъжда. Страшно обичам да се разхождам, когато вали.
-Не мисля,че на мен би ми харесало - каза той.
- Може да ти хареса ако опиташ.
- Никога не съм опитвал.
Тя облиза устните си.
-Дъждът дори има приятен вкус.
-Какво, искаш да опиташ всичко поне веднъж, така ли? - попита той
-Понякога и два пъти."
— Чакай да помисля — каза Пипи. — Може да пишеш така: „Помогнете ни, инак ще загинем. Без енфие два дни изнемогваме на този остров.“
— Но, Пипи, как ще пишем такова нещо — упрекна я Томи. — Това не е вярно.
— Кое именно? — попита Пипи.
— Не може да пишем „без енфие“.
— Тъй ли? — учуди се Пипи. — Ти имаш ли енфие?
— Не — отговори Томи.
— А Аника има ли енфие?
— Не, разбира се, но …
— А аз имам ли енфие? — продължаваше Пипи.
— Не — възрази Томи, — но ние изобщо не употребяваме енфие.
— Да, именно затова искам и да напишеш: „Без енфие два дни…“
— Сигурен съм, че ако го напишем, хората ще помислят, че употребяваме енфие — упорствуваше Томи.
— Слушай, Томи — каза Пипи, — отговори ми на един въпрос: кои хора най-често остават без енфие? Онези, които го употребяват или тези, които не го употребяват?
— Тези, които не го употребяват, разбира се — отговори Томи.
— Е, тогава какво се опъваш? — заключи Пипи. — Пиши, каквото ти казвам.
Недей да се поддаваш на отчаянието. Това ще ти попречи да говориш със сърцето си. Само едно нещо прави мечтата невъзможна: страхът от неуспех.
из Алхимикът от Паулу Коелю
от gergan75, 22.04.10 в 22:49, Рейтинг: 9
Когато често се срещаме с дадени хора, те стават част от живота ни. И като станат част от живота ни, започват да се опитват да го променят. И се сърдят, когато не правим това, което те изискват от нас. Понеже всеки си мисли, че знае как другият трябва да живее живота си, но всъщност никой не знае как трябва да живее своя собствен.
из Алхимикът от Паулу Коелю
от gergan75, 22.04.10 в 19:54, Рейтинг: 9
"- Да се обвържеш ли?
- Разбира се - потвърди лисицата.- За мен ти още си само момченце, което прилича на сто хиляди други момченца. И нямам необходимост от теб. А и ти нямаш необходимост от мен. За теб аз съм лисица, която прилича на сто хиляди други лисици. Но ако ме опитомиш, ние ще изпитваме необходимост един от друг. За мен ти ще бъдеш единствен на света. За теб аз ще бъда единствена на света..."
"С цялата си несигурност, в едно съм сигурен: под най-горния пласт на своята слабохарактерност хората искат да бъдат добри и да ги обичат. Повечето им пороци практически са опит да стигнат по най-късия път до обичта. Стигне ли човек до смъртта, нищо, че е бил може би способен, с влияние, гениален, умира ли необичан, животът му положително изглежда провал, а самата смърт — смразяващ ужас. И ми се струва, че ако вие или аз трябва да избираме между два пътя на мисълта и действието, длъжни сме да помним, че ще умрем, следователно нека се опитаме да живеем така, че нашата смърт да не носи облекчение на света."
из На изток от Рая от Джон Стайнбек
от gergan75, 22.04.10 в 22:40, Рейтинг: 8
"Когато едно дете за първи път изобличи възрастните, когато в сериозната му главица за първи път се вмъкне истината, че възрастните не са божествено всезнаещи, че преценките им не винаги са мъдри, а мисленето правилно и присъдите справедливи, неговият свят изведнъж се оказва в паническа пустота. Боговете се катурват, сигурността изчезва. И което е най-важното: боговете не падат постепенно, а с трясък, стават на парчета или потъват дълбоко в зеления жабуняк. Непосилна работа е да ги издигаш наново, те вече никога не изпускат същия блясък. И светът на детето никога повече не възвръща предишната си цялост. Мъчително е такова израстване."
из На изток от Рая от Джон Стайнбек
от gergan75, 22.04.10 в 21:38, Рейтинг: 8
В същия миг в кабинета влезе жена с униформена куртка и фуражка, с черна пола и платненки. От чантичката на колана си жената извади бяло квадратче и тетрадка и попита:
- Тука ли е "Вариете"? Светкавична. Разпишете се.
Варенуха драсна в тетрадката на жената някаква заврънкулка и щом вратата хлопна подире и, разпечати квадратчето.
Като прочете телеграмата, той премига и подаде квадратчето на Римски.
В телеграмата пишеше следното: "Ялта "Вариете" Москва Днес единайсет и половина криминалната милиция се яви кестеняв горнище пижама панталон без обувки психопат се представя Лиходеев директор "Вариете" Пратете светкавична ялтенска милиция къде директорът Лиходеев."
- Те ти, булка, Спасовден! - възкликна Римски и добави - Още една изненада!
"Пипи тръгна по улицата. С единия си крак стъпваше на ръба на тротоара, а с другия — на паважа. Томи и Аника я проследиха с очи, докато се скри от погледа им. След малко тя се върна. Сега пък вървеше заднишком. Правеше го, за да си спести обръщането, когато тръгваше обратно към дома. Пипи стигна до портата на Томи и Аника и спря. Децата мълчаливо се разглеждаха. Най-сетне Томи попита:
— Защо вървиш заднишком?
— Защо вървя заднишком ли? — възкликна Пипи. — Не живеем ли в свободна страна? Човек не може ли да върви както си иска?"
И аз лесно бих простила неговата гордост, ако не беше засегнал моята.
Когато всички дни станат еднакви, това означава, че хората са престанали да забелязват хубавите неща в живота.
из Алхимикът от Паулу Коелю
от gergan75, 22.04.10 в 19:59, Рейтинг: 7
"Обичаш ли някого, ти просто го обичаш и нямаш ли какво друго да му дадеш, пак му даваш обич. "
из 1984 от Джордж Оруел
от leonoel, 21.12.11 в 8:34, Рейтинг: 7
...в света винаги има двама души,които се търсят било сред пустинята,било в големите градове. А когато се открият и очите им се срещнат, миналото и бъдещето вече изгубват всякакво значение, съществува само този момент и тая невероятна увереност, че всички неща под слънцето са написани от една и съща Ръка. Ръката,която събужда Любовта и която е създала сродна душа за всеки,който работи,почива и търси съкровища под слънцето. Защото, ако не беше така,мечтите на човешката раса нямаше да имат никакъв смисъл.
из Алхимикът от Паулу Коелю
от gergan75, 22.04.10 в 21:29, Рейтинг: 7