вход, регистрирай се

Тони Бюзан

Въведени са общо 2 книги от този автор;
прочетени общо на български от 2 потребители; в списъка на 2 потребители;

Това име (псевдоним) на автора е на български.
Автора и на други езици:


Тони Бюзан е един от най-големите специалисти в света в областа на визуалното мислене и водещ лектор на тема мозък и учене. Той е изнасял множество лекции пред различна аудитория като големи корпорации, университети и правителства, и в момента е движеща сила в развиването на световната грамотност.

В края на 60-те години на 20 век Тони Бюзан измисля инструмента Мисловни карти и от тогава е обучил милиони хора на тази техниха. Мисловните карти са визуално представяне на мисловния процес и бързо стават популярни като творческа, иновативна и ефективна алтернатива на линейните записки. Те са адаптивен инструмент за почти всичко: планиране, организиране, създаване, представяне, решаване на проблеми, комуникация и много повече. С работата си в организацията ThinkBuzan Тони Бюзан продължава разработването на иновативни начини на мислене.

Версия от 2013-02-16 01:28:03 (Актуална)