вход, регистрирай се

Андрей Платонович Платонов

Въведени са общо 2 книги от този автор;
прочетени общо на български от 9 потребители; в процес на четене от 1 потребители; в списъка на 1 потребители;
Книги на български: Изкопът, Чевенгур

Това име (псевдоним) на автора е на български.
Автора и на други езици:


Като изключим таланта му, безумията на времето през което и за което е писал, чувството му за хумор е изключително. За да се уверите в това, започнете с "Чевенгур". Ето защо:

"Оказа се, че този човек се смята за бог и всичко знае. По свое убеждение зарязал земеделската работа и се хранел направо с пръст. Разправял, че щом житото става от пръстта, пръстта има самостоятелна ситост, само стомахът трябва да се приучи към нея. Хората смятали, че ще умре, но той продължаваше да живее и пред всички чоплеше пръстта, набита между зъбите му. Заради това донякъде го почитаха.

 Когато секеретарят на съвета поведе Дванов за нощувка, богът стоеше на вратта и трепереше от студ.

-Боже - каза секретарят, - заведи другаря при К. П., кажи му, че е техен ред.

Дванов тръгна с бога.

Срещна ги един сравнително млад мъж и каза на бога:

- Здрасти, Никанорич, време е да станеш Ленин, стига си бил бог!

Но богът се сдържа и не отвърна на поздрава. Едва когато се отдалечиха, богът въздъхна: ама че държава!

Версия от 2009-07-24 02:50:17 (Актуална)