вход, регистрирай се

Страданието


от Петър Дънов

Въведени са общо 10 книги от този автор.
Потребители прочели тази книга (1): lena_j

Това заглавие е на български.
Заглавието и на други езици:Цитати от книгата: (13)

   покажи всички
“Няма да питат ученика колко страдания е минал, но какво е научил от тях”
“Който се мъчи, той трябва да счита мъчението за една привилегия. Първото нещо, което ще почувствате, когато ще започнете да слизате в дъното на мъчението, е една тишина. Тя ще прониква в душата на всяко страдащо същество и то ще започне да разбира колко голямо е страданието и ще си каже: “Колко криво съм мислил досега!” У вас ще се събуди едно съжаление към всички същества, които се мъчат, и ще пожелаете от това място, дето сте паднали, дето стоите, да започнете да повдигате другите същества нагоре или поне да им облекчите мъченията. Онзи, който не е разбрал мъчението, той туря другите хора под краката си, качва се върху тях и казва: “Слез долу, аз ще възляза нагоре!” Учението, което Христос е учил, е да почувстваш, че всички същества се мъчат. Това разбира великото християнство.”
“Най-строгият съдия е вътре в самия човек. Най-голямото страдание, което съществува за един ученик, е, когато той съзнава, че не е направил това, което Бог му е казал”
“Страданието на земята е най-великото нещо за ученика. Защото чрез него той научава най-добрите уроци. В страданието ученикът се повдига. В страданието се пробужда съзнанието”
“Щом ученикът разбере правилно страданията, той ще научи Истината.”
“Страданията, през които човечеството минава, са временни, те са илюзии на временния живот. Няма страдания, които да засягат изцяло човечеството. Външно човек може да бъде ограничен, но в душата си да е свободен”
“Живот без противоречия няма. Хармоничният живот е едно стъпало по-високо над живота на страданията и скърбите. Щом разбираме смисъла на страданията и на радостите, ние ставаме силни. Тогава иде другото положение. Който е разбрал какво е страдание и какво е радост, той е силен и двете ще ги впрегне на работа. Това са две сили, това е поляризиране. А вие според вашите схващания искате да избягате от страданията. Като избягате от страданията, ще се лишите и от радостите. Който бяга от страданията, изгубва и радостта. И всеки, който търси страданието, намира радостта. А който търси само радостта, намира страданието. Отглеждайте страданието, за да намерите радостта. Ако така не мислите, вие ще бъдете хора, които са по-близо до света на животните”
“Спрямо страданието не трябва да си пасивен. Като дойде, приеми го тихо и спокойно. Така положението ти ще се уясни и ти ще извлечеш полза от него. Същевременно активно ще работиш, за да се справиш с него. Додето то трае, ти не изгубваш равновесието и мира си. Ти имаш разумно отношение към него, разбираш вътрешния му смисъл и значение. Така ти ще превърнеш страданието си в хармония.”
“От страданието не сте опитали. Който е страдал, той е як. Христос казва: “Скръбна е душата Ми до смърт.” Какво е чувствал Той в Себе Си? Опитайте се да влезете в такова състояние, да преживеете това, което Той е преживял. Силни са били Неговите преживявания! Да минеш през едно положение, без да си виновен, и да свършиш живота си като виновен, без да се оправдаваш. Това е характер. Това е посвещение”
"Щом страдате, от невидимия свят са ви намерили достойни за известна служба и са ви я поверили”
“Бог дава условия на човека, за да учи. Когато той не използва тези условия, идват страданията. Те са изпратени, за да го спасят от по-голямо зло. По този начин Провидението иска да предпази човека от някоя глупост.”
“Само когато издържиш страданията правилно, те ще те издигнат на една висота, за да можеш да вървиш по-нататък във Вечния Път."
“Радостта идва, когато изпълним Божия закон, а скръбта – когато не го изпълним. Това е мярка, за да познаваме кога го изпълняваме и кога не”
“Дойдете ли до страданието, не искайте времето да се съкрати. Защо? – Защото на всяко страдание отговаря радост. Колкото време трае страданието, толкова време ще трае радостта.”
“Докога ще страдате? Докато се усъвършенствате! Докато страданията ви се превърнат в радост”
“Човек, който може да издържа страданията, има по-силна воля от този, който може да издържа радостта. Чрез страданията се проверява доколко нервната система е добре организирана. Гениалният не се смущава от тях. Когато някой се ожесточава при страданията, това показва, че едвам сега започва да се развива”
“Никой не може да познае Любовта, докато не мине през големите страдания и изпитания.”
“Човешката любов започва добре, с големи планове, но свършва със страдания. Тези страдания са подготовление за Божествената Любов. Като дойде Любовта, туря се край на страданията; те вече се свършват. Трябва да изтърпиш деветдесет и девет страдания, за да имаш едно благо на Любовта”
“Онзи, който е минал през голямата скръб, той вече е разбрал Любовта.”
“Това, което спъва хората, е, че казват: “Не може ли да минем по друг път – без страдания?” Може и без страдания, но когато има Любов”
“Защо страдаш? За да добиеш Любовта. Защо ти е Любовта? За да нямаш страдание.”
“След като изпита човек Любовта, ще отиде да помага на другите хора; той е вече свободен, може да вземе дял от страданието им”
“Страданието е духовен процес – то представлява най-великото нещо в живота и предизвиква най-голямо раздвижване на силите в човешкия организъм, докато те се уравновесят.”
“Страданията са най-голямото благо на Земята. Защо идат страданията? Да ти донесат блага. Докато си на Земята, ще страдаш. Щом напуснеш земния живот, положението ти ще се измени”
“Когато хората те бият на Земята, това показва, че една нишка, която те свързва с твоята зла съдба, се скъсва. Ето защо Христос казва: “Ако те ударят от едната страна, обърни и другата.”
“Страданията носят велики блага за човешката душа. В страданията човек се учи, облагородява, развива. Всички велики и силни хора в света са били подложени на големи страдания, вследствие на което те се развиват бързо и се отличават от окръжаващите”
“Всяко едно страдание, ако го анализираш, то ще ти донесе силата, която е скрита в него”
“Всички недъзи и страдания, които сега светът има, всеки човек, който страда, това показва, че е пропуснато нещо”
“Вие се намирате в един свят, където всички неприятности, които ви се случват в живота, са нарочно устроени. Вас ви турят препятствия, за да се научите да работите. Природата иска да види можете ли да използвате тия препятствия, или не”
“Вие сте изпитали страданието само наполовина. Докато човек роптае, той не е опитал страданието.”
“Ако благодарите за страданията, неволята, мъчението, те ще ви напуснат по-скоро, отколкото ако роптаете”
“Нашите страдания са градивен материал за един по-висш живот, който сега се строи. И ако не участваме в страданията, не можем да участваме и в благата. В другия свят всички ваши страдания ще ви посрещнат и ще бъдат ваши ангели. Това е Божествен закон. Царството Божие наближава. Бог е, Който трябва да се изяви в света. Има вече едно зазоряване”
“Философията на живота се състои в това, да дойде човек до онова звено, което свързва и осмисля всички неща в света. Все трябва да се намери човек при някаква мъчнотия, за да се осмислят работите му. Мъчнотията е такова нещо, което събужда в човека мисъл. Ако страданието не предизвиква в човека някаква мисъл, то не е страдание. Под думите “скръб”, “страдание” аз разбирам само това, при което може да се роди нещо велико. Ако човек скърби и страда дълго време и нищо не се ражда в него, това не е никакво страдание. Само този човек страда, у когото се е родила някаква основна мисъл. При това положение той непременно ще забрави страданието си”
“Страданието произтича от това, че човек е изгубил нещо. Колкото изгубеното е по-ценно, толкова страданието е по-тежко. Най-голямото страдание е смъртта и в туй усамотение ти ще влезеш в новия живот.”
“Страданията идват най-първо, а после – най-хубавите неща. Туй, за което човек никога не е мислил, иде на края.”
“В страданията се ражда мисълта, там човек се учи да мисли правилно. Страданията са необходими за човека – те са подтик да мисли. След страданията идва радостта. Тя е награда за работата, която е извършил човек по пътя на страданията.”
“Всички страдания не са нищо друго освен безразборно изразходване на Божествена енергия, която е дадена за вашия живот.”
“Страданието е път към Любовта.”
“Страданията откриват вътрешния смисъл на живота.”
“Страданието е единственият начин на земята, по който ние можем да познаем Бога.”
“Страданията ще дохождат и ще си отиват, докато човек научи урока си.”
“Страданието трябва да дойде, за да дойде доброто. Доброто трябва да дойде, за да дойде Божието благословение. Божието благословение трябва да дойде, за да дойде Любовта.”
“Страданията са метод за растене. Страданията се превръщат в любов. Чрез страданията душата се изявява като любов.”
» Добави цитат

От: lena_j, на 17.09.2023 в 4:48
“Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник излиза повече, отколкото трябва навън, вследствие на това приема повече впечатления и, разбира се, страда повече.”
“Страданията правят човека чувствителен, а пък чувствителността е необходима за възприемане и разбиране на любовта. Страданието развива корените на любовта, а радостта развива клоните на любовта. Хората искат живот без страдание. Това е дребен живот, то е безсмислен живот, защото страданията са причина да се разрешат големите въпроси. В страданията се разрешават въпросите и се каляват чувствата”
“Човек, който не е страдал, е груб, а който е страдал, има нежност, мекота, милосърдие”
От: lena_j, на 17.09.2023 в 4:53
Страданията, които съвременните хора преживяват, се дължат на тяхната лакомия. Страданията показват, че всеки човек е взел от благата повече, отколкото му трябва”
“Колкото по-големи и повече са желанията, толкова по-големи са и страданията. …Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва. За да израсне, да даде плод, растението се нуждае от земя.”
От: lena_j, на 17.09.2023 в 5:02
“Има разлика между мъчение и страдание. Когато при страданието се ожесточаваш и обезкуражаваш, то се превръща в мъчение"
“По някой път човек страда по причина на това, че помага на другите. Тези са висшият род страдания. Носиш погрешките на другите и знаеш, че ги носиш. Това е помощ. А друг път на никого не носиш погрешките и страдаш. Тогава е тежко”
“Ученикът трябва с радост да посреща страданията и да се радва, защото от тях ще научи нещо Добро. Разбере ли тъй страданията, той ще се подмлади. Човечеството само в една фаза на своето развитие минава през областта на страданията. Те каляват нервната система, за да издържи новата Светлина, която ще дойде.”
“Ученикът трябва да се кали в страданията, за да придобие характер, който да устои на смъртта. Мислено преживей страданията на Христа; тогава ще се калиш в тях. При страданията ученикът дълбоко в себе си живее в радостта. – Защото обича и знае, че има Един, Който го обича. Никой не може да понесе страданията, ако няма Любов!”
От: lena_j, на 17.09.2023 в 5:15
“За всяко едно страдание има предел. Щом отмине, то се превръща в движение. Защото там, дето има движение в Природата, страданията изчезват. Спре ли движението, има страдания. Затова човек се дразни, когато се спъва движението му. Направете опит с най-спокойния човек, който си върви по пътя. Ако го спрете внезапно, той се дразни. У него се заражда едно неприязнено чувство.”
“За да се продължи животът, необходимо е сегашните страдания да се намалят. Ние страдаме чрезмерно, с което разрушаваме своята нервна система.”
» Добави коментар