вход, регистрирай се

Последното изкушение


от Никос Казандзакис


Това заглавие е на български.
Заглавието и на други езици:Цитати от книгата: (3)

  
— Не знаех, жена любима, че светът е толкова хубав и плътта толкова свята, дъщеря и тя Божия, прелестна сестра на душата; и че телесната радост не е грях!
— Защо тръгна да завладяваш небето и въздишаше, и търсеше живата вода? Аз съм живата вода.
— Какво съм им сторил?
— Доброто им искаше, спасението им; как искаш да ти простят някога това?
— Това ли е царството небесно — попита той, — което възвестявах на хората? Това ли е, момчето ми?
— Не, не — отвърна със смях ангелът. — Това е земята.
— Как се е променила така!
— Не се е променила; ти се промени; сърцето ти, едно време, не я искаше, сърцето ти се опъваше на желанието си; сега я иска; това е цялата загадка. Съгласие между земя и сърце, Исусе Назаретянино, това е царството небесно…
» Добави цитат